Mer zirreg az izegő zúg tornász

mer zirreg az izegő zúg tornász
és ráncosat rángat az érv
bár vérre megy éji vad és vak mer ő
az eleje velejéig ért 

orromba orgona a forrongó
míg lappangva lapogat a láp
pulzálva kavarog az ontott tó
mindegy MindEgy legalább