Kívül kerül a kereteken

Kívül kerül a kereteken
és Érthetetlen lobban el benn
Kiszolgáltatva tétova áll
Fonákján lapulva remény vég-vár

Vára az álma
De a ma is csak ál-Ma
Sok minden vár még 
hogy legyen Hit tárgya

például az is 
hogy nincs más csak a hit
a teremtő erő
hit által jő elő

de lehet hogy mégse 
 én se és te se
nem vagyunk mások
csak egy kis mese

ki-be nyílt játÉGbolt
egyszer volt hol nem volt