Na lehet a gravitációnak is van egy olyan taszító távolható párja

Na lehet a gravitációnak is van egy olyan taszító távolható párja mint a protonok elektromos kölcsönhatásának, az erős kölcsönhatás. És akkor az univerzumok, valóban olyanok mint a protonok. Lehetne írni egy szkifit, amiben kiderülne, hogy tényleg kis galaxisok a szubatomi részecskék, méghozzá a sajátunk speckó, dimenziókon keresztüli tükröződései, és így emiatt azért lesz a galaktikus katasztrófa itt a Tejútban, mert mi a Cernben ütköztettük a Tejutat egy másik Galaktikával.
Máthé Anita aszongya megvan, jól vagy te is odabenn, én viszont hámlok az unalomtól. Sajnos.